Zadzwoń: +48 730 580 120

Historia

Historia Domu Spokojnej Starości

Pomysł powstania Domu Spokojnej Starości powstał już dawno temu bo w 2008 r. Główną motywacją budowy takiego domu była chęć pomocy osobom starszym, chorym, bezradnym i potrzebującym. W taki właśnie sposób chciałem zrealizować swój plan. Najpierw szukałem kogoś kto taki dom już prowadził lub prowadzi i tu bardzo szybko znalazła się mieszkanka Warszawy pani Lidia, kobieta już w podeszłym wieku, emerytka, ale prowadząca właśnie taki dom. Właśnie ta pani, udzieliła mi dużo rad, które były bardzo pomocne przy projektowaniu takiego domu. Wstępny projekt pod budowę „Domu Spokojnej Starości- Cyrenejczyk" obejrzał i pobłogosławił Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej ks. bp Stanisław Stefanek w dniu 26.10.2009 r. o godzinie 19.30 w Pałacu Biskupim w Łomży. Bardzo szybko projekt w ołówku trafił na deskę kreślarską w biurze architektonicznym u pana Andrzeja w Przasnyszu. W tym samym czasie starałem się o kupno działki pod tą inwestycję, którą już zakupiłem w dniu 17.02.2010 r. aktem notarialnym.

Na budowę tego domu starałem się o środki finansowe z UE. z działania 1.,5 RPO WM 2007-2013 r. Było przygotowane wszystko do złożenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim, ale ogłoszony konkurs w maju 2010 r. nie zawierał środków na inwestycję- jak miało być w założeniach konkursu- także pomysł i budowa projektu odłożona a/a.

To była kosztowna inwestycja i potrzebne były na nią duże środki, które przekraczały moje możliwości finansowe żeby zrealizować ten projekt.

Historia Fundacji

Latem a dokładnie w lipcu 2012 r. ożyło na nowo działanie w kierunku budowy Domu Spokojnej Starości „Cyrenejczyk". Bardzo pomocną osobą w tym kierunku była pani Grażyna, oraz jej koleżanka pani Alicja, która zaproponowała powstanie fundacji i pozyskiwanie środków finansowych. W związku z czym dnia 02.10.2012 r. została powołana aktem notarialnym Fundacja, a dnia 26.11.2012 r. została już wpisana do KRS: 0000439695.

Fundatorem tej Fundacji jest Jerzy Wieczorek, który również wraz ze swoją żoną Anną wnosi grunt w postaci działki budowlanej o powierzchni ok. 1 ha, oraz środki finansowe wskazane Aktem Notarialnym.

W mojej wyobraźni od dawna ukształtowana była wizja takiego domu- Domu przytulnego, rodzinnego, a zarazem zaspokajającego potrzeby bytowe i duchowe pensjonariuszy. Jesteśmy otwarci na wszelkie przyjazne nam propozycje od różnych organizacji i osób prywatnych, chcących z nami współdziałać i współpracować nie tylko w pozyskiwaniu środków na ten cel, ale jak również i pomoc charytatywną osobom potrzebującym.

Zarząd Fundacji
„Cyrenejczyk"

Historia
Fundacja Dom Spokojnej Starości „Cyrenejczyk"

  • Fundacja Dom Spokojnej Starości „Cyrenejczyk" została powołana Aktem Notarialnym w dniu 02.10.2012 r.
  • Od dnia 26.11.2012 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000439695.
  • Fundacja działa poprzez zarząd.
  • Celem Fundacji jest utworzenie placówki dla osób wymagających pomocy ze względu na wiek i niepełnosprawność zapewniającej jej mieszkańcom spokojną codzienną egzystencję z pełną obsługą, wszechstronną pomocą i profesjonalną opieką w warunkach wysokiego standardu placówki i życzliwości personelu.
  • Fundacja posiada graficzne logo identyfikacyjne.
  • Fundacja posiada działkę pod budowę w Żelaznej Prywatnej, gm. Jednorożec, pow. Przasnysz, woj. Mazowieckie, jest to działka na obszarze wiejskim, ładnie położonym, dookoła zalesionym z czystym powietrzem i dobrą drogą dojazdową.